תמיד היא מצליחה להוציא אותי מדעתי

תמיד היא מצליחה להוציא אותי מדעתי. איך היא עושה זאת? הינה…הגוף…